. . . -1950 , . .

-56', . -68' . 18 , , . 737-200. -2001 . . skyteam. , oneworld. .

30 , . .

-50 - . , .

, ' .

, . , , . , . -3000 - 3,000,000 -50 .